Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

निम्न माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिफारिश भएका उम्मेद्वारहरुले जिल्ला छनौट गरी फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना!!!

थप जानकारीको लागिः
नारायण प्रसाद पौडेल(उपसचिव)-9845048649
कृष्ण प्रसाद पौडेल(शाखा अधिकृत)-9855077501
हिरा बहादुर थापा मगर(प्रा.स.)-9847669290

नि.मा.वि. शिक्षक पदको उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचीको लागि क्लिक गर्नुहोस् ।