Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Notice

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।१५ गते) !!!

आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचना प्रकाशित २०७८ कार्तिक २८ गते)

आ.व. ०७७।७८ मा विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि छनौंट भएका विद्यालयहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।