Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको  नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकार मातहत रहने विभिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये एक हो । यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो ।

Contact

Opening hours

 • Monday
  6:00 am - 5:00 pm
 • Tuesday
  6:00 am - 5:00 pm
 • Wednesday
  6:00 am - 5:00 pm
 • Thursday
  6:00 am - 5:00 pm
 • Friday
  6:00 am - 2:00 pm
 • Saturday
  Closed
 • Sunday
  Closed

Gallery