Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Author: EddPokhara

नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा २०८० को लिखित तथा अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचि

क्र.सं.जिल्लालिङ्ककैफियत
नवलपुरडाउलोड गर्नुहोस्
तनहुँडाउलोड गर्नुहोस्
कास्कीडाउलोड गर्नुहोस्
गोरखाडाउलोड गर्नुहोस्
स्याङ्जाडाउलोड गर्नुहोस्
बाग्लुङडाउलोड गर्नुहोस्
लम्जुङडाउलोड गर्नुहोस्
पर्वतडाउलोड गर्नुहोस्
म्याग्दीडाउलोड गर्नुहोस्
१०मनाङडाउलोड गर्नुहोस्
११मुस्ताङडाउलोड गर्नुहोस्
नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा २०८० को लिखित तथा अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचि

नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा २०८० को लिखित तथा अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचि

क्र.सं.जिल्लालिङ्ककैफियत
नवलपुरडाउलोड गर्नुहोस्
तनहुँडाउलोड गर्नुहोस्
कास्कीडाउलोड गर्नुहोस्
गोरखाडाउलोड गर्नुहोस्
स्याङ्जाडाउलोड गर्नुहोस्
बाग्लुङडाउलोड गर्नुहोस्
लम्जुङडाउलोड गर्नुहोस्
पर्वतडाउलोड गर्नुहोस्
म्याग्दीडाउलोड गर्नुहोस्
१०मनाङडाउलोड गर्नुहोस्
११मुस्ताङडाउलोड गर्नुहोस्
नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा २०८० को लिखित तथा अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचि

नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षकका लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरुको जिल्ला छनौट गरी फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।१९ गते)

नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षकका लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरुको जिल्ला छनौट गरी फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।१९ गते)

२०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (नियमित तथा ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी सूचना!!! (२०८०/१०/०७)

२०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (नियमित तथा ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी सूचना (२०८०/१०/०७)