Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

नि.मा.वि. तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षकका लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरुको जिल्ला छनौट गरी फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१०।१९ गते)