Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

सूचनाहरू

सूचना!!!

विश्व महामारिको रुपमा फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड-१९(कोरोना भाईरस) संक्रमण हालका दिनहरुमा तीब्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थालाई गभ्भीरतापूर्वक लिँदै संक्रमण फैलावट रोक्न (Chain Break गर्न) कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मिति २०७८।०१।१३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट जारी गरिएको आदेश बमोजिम यस निर्देशनालयबाट हुने सम्पूर्ण सेवाहरु अर्को आदेश नभएसम्मको लागि बन्द गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट जारी गरिएको आदेश

आ.व. ०७७।७८ मा विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि छनौंट भएका विद्यालयहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।