Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

सूचनाहरू

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा- २०७९ को लिखित र अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम तथा मापडण्ड अनुसार जिल्ला सिफारिस सूची!!!

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा- २०७९ को लिखित र अन्तर्वार्ताबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम तथा मापडण्ड अनुसार जिल्ला सिफारिस सूची!!!

असल अभ्यास प्रवर्ध्दन, शैक्षिक प्रदर्शनी, सहिद दिल बहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति र अपाङ्क उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना!!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०७।१९ गते)

थप जानकारीको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोलाः
१ – असल अभ्यास प्रवर्ध्दन
२ – शैक्षिक प्रदर्शनी
३ – सहिद दिल बहादुर रम्तेल स्मृति छात्रवृत्ति
४ – अपाङ्क उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति