Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Download

आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि पत्र डाउनलोड गर्नुहोस् ।

क्र.सं.जिल्लाडाउनलोड
१.कास्कीडाउलोड गर्नुहोस् ।
२.गोरखाडाउलोड गर्नुहोस् ।
३.तनहुँडाउलोड गर्नुहोस् ।
४.नवलपुरडाउलोड गर्नुहोस् ।
५.पर्वतडाउलोड गर्नुहोस् ।
६.बाग्लुङडाउलोड गर्नुहोस् ।
७.मनाङडाउलोड गर्नुहोस् ।
८.मुस्ताङडाउलोड गर्नुहोस् ।
९.म्याग्दीडाउलोड गर्नुहोस् ।
१०.लम्जुङडाउलोड गर्नुहोस् ।
११.स्याङ्गजाडाउलोड गर्नुहोस् ।