Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

मर्मत, घेराबार, खानेपानी, ट्रस, परम्परागत विद्यालय (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम), कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषय ल्याव व्यवस्थापनको कार्यक्रमका लागि छनौंट भएका विद्यालयका लागि पत्र डाउलोड

क्र.सं.जिल्लापत्र डाउनलोड
१.कास्कीडाउनलोड गर्नुहोस्
२.गोरखाडाउनलोड गर्नुहोस्
३.तनहुँडाउनलोड गर्नुहोस्
४.नवलपुरडाउनलोड गर्नुहोस्
५.पर्वतडाउनलोड गर्नुहोस्
६.मनाङडाउनलोड गर्नुहोस्
७.मुस्ताङडाउनलोड गर्नुहोस्
८.म्याग्दीडाउनलोड गर्नुहोस्
९.लम्जुङडाउनलोड गर्नुहोस्
१०.बाग्लुङडाउनलोड गर्नुहोस्
११.स्याङ्जाडाउनलोड गर्नुहोस्

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *